Veřejné budovy

Přestavba budovy Dukelská 999, Benešov (Pražská kasárna) na justiční dům

Benešov

2020 – 2022

DSP, DPS (prováděcí projekt), výkaz výměr, autorský dozor

Přejít nahoru